Yên Dũng: Vụ Mùa xây dựng được 19 cánh đồng mẫu, nhiều mô hình phát triển sản xuất, mô hình điểm

ảnh minh họa

Phát huy những hiệu quả tích cực từ sản xuất theo cánh đồng mẫu, vụ Mùa năm nay huyện Yên Dũng chỉ đạo thực hiện được 19 mô cánh đồng mẫu với tổng diện tích 605 ha.

Theo đó, xây dựng 18 mô hình cánh đồng mẫu sản xuất các giống lúa hàng hóa, lúa thuần có năng suất cao, chất lượng tốt và 01 cánh đồng mẫu sản xuất cây rau màu. Tập trung tại các xã Đồng Phúc 05 cánh đồng, Tiến Dũng 04 cánh đồng, Đức Giang 03 cánh đồng, Cảnh Thụy và Thắng Cương 02 cánh đồng, Quỳnh Sơn, Đồng Việt mỗi xã 01 cánh đồng. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất, mô hình điểm sản xuất các giống lúa mới như Kim Cương 111, Nam Hương 4, Đông A, lúa nhật... tại các xã Cảnh Thụy, Thắng Cương, Tư Mại... Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn cây trồng tại các mô hình sinh trưởng phát triển tốt. Hiện, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập trung làm tốt công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại, tăng cường cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phát hiện và tổ chức phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Các cơ quan thông tin tích cực tuyên truyền diễn biến phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh và biện pháp phòng trừ để người dân được biết. Đối với UDND các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch  nhanh, gọn diện tích lúa mùa sớm để giải phóng đất trồng cây vụ Đông; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật sản xuất cây rau mà vụ Đông cho bà con nông dân.

Tin, ảnh: Kim Lan

Số lượt xem: 207
Cập nhật vào: 2020-06-30 01:04:18