Yên Dũng: Gieo trồng 1.450 ha cây rau màu vụ Đông

ảnh minh họa

Theo UBND huyện Yên Dũng, vụ Đông năm 2017 toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.450 ha cây rau màu các loại.

Một số loại cây trồng chính gồm 720 ha rau các loại, năng suất trên 125 tạ/ha; cây khoai tây 450 ha, năng suất 133 tạ/ha; cây ngô 130 ha, năng suất 39 tạ/ha và 50 ha lạc, năng suất trên 19 tạ/ha. Diện tích chủ yếu tại các xã Yên Lư, Hương Gián, Tư Mại, Tiến Dũng, Tân An...

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục duy trì các mô hình sản xuất rau tập trung, rau ứng dụng công nghệ cao tại các xã Đồng Việt, Xuân Phú, Trí Yên và Cảnh Thụy. Xây dựng 01 cánh đồng mẫu sản xuất rau, quy mô 20 ha tại xã Tiến Dũng và triển khai 03- 04 mô hình phát triển sản xuất, mô hình thí điểm các loại cây rau màu, vật tư phân bón mới.

Nhằm giành thắng lợi sản xuất vụ Đông, UBND huyện Yên Dũng tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đối với các cây trồng. Trong đó, hỗ trợ 150.000 đồng/sào với các mô hình sản xuất thí điểm cây rau màu có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quy mô từ 1,5 ha trở lên; hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 350.000 đồng/lớp. Ngoài ra, UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ căn cứ vào điều kiện cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất như quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng giống cây trồng mới, phân bón mới vào sản xuất quy mô tập trung.

Tin, ảnh: Kim Lan

Số lượt xem: 205
Cập nhật vào: 2020-07-02 07:08:51