Việt Yên: Gieo trồng trên 1.700 ha cây màu vụ đông

ảnh minh họa

Theo kế hoạch, vụ đông năm huyện Việt Yên gieo trồng 1.740 ha cây rau màu các loại.

Trong đó, diện tích cây ngô 250 ha, lạc 80 ha, khoai tây 400 ha, khoai lang là 530ha, rau các loại 450ha vàcác cây khác là 30ha, tập trung ở các xã Trung Sơn, Minh Đức, Hương Mai, Việt Tiến, Nghĩa Trung và Thượng Lan.

Để sản xuất vụ đông thắng lợi, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất mở rộng diện tích các cây vụ đông có hiệu quả kinh tế như các loại rau chế biến, rau hàng hóa, khoai tây chất lượng, lạc đông làm giống, bí xanh, bí đỏ, UBND huyệnchỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT cân đối nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn tổ chức quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung cây trồng vụ đông từ 1 ha trở lên. Theo đó, ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá giống khoai tây chất lượng Solara, Marabella, ngô nếp HN88 và ngô ngọt; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất cây trồng vụ đông cho người dân;tạo điều kiện cho các hộ gia đình có nhu cầu thuê, mượn diện tích đất nông nghiệp để sản xuất; Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt & Bảo vệ thực vật phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, trong đó kết hợp giới thiệu các sản phẩm vật tư nông nghiệp, giống cây trồng… tốt nhất đến người dân.

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 190
Cập nhật vào: 2020-06-29 09:51:09