Trung tâm KN: Phối hợp tập huấn TOT Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật sản xuất chuối nuôi cấy mô

ảnh minh họa

Trung tâm Khuyến nông vừa phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn TOT Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật sản xuất chuối nuôi cấy mô cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông Trung tâm và các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang.

Trong 03 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về phương pháp, nghiệp vụ khuyến nông đối với việc xây dựng kế hoạch bài giảng, phương pháp giảng thực hiện một lớp tập huấn. Đồng thời, học viên cũng được giới thiệu cơ sở lý thuyết của công nghệ nuôi cấy mô, tế bào thực vật, tập trung vào nội dung nhân giống vô tính in vitro (nhân giống trong phòng thí nghiệm) cây chuối. Song song với học lý thuyết, các học viên được tham gia thực hành các nội dung về thiết lập hệ thóng nuôi cấy vô trùng trong nuôi cấy mô; kỹ thuật nhân nhanh (tạo cụm chồi); kỹ thuật tạo cây hoàn chỉnh in vitro đối với giống chuối Tiêu Hồng; kỹ thuật thích ứng và ra ngôi cây con ngoài vườn ươm; tham quan mô hình trồng chuối Tiêu Hồng in vitro. Theo đánh giá của các học viên, lớp tập huấn có chất lượng bài giảng tốt, giảng viên sử dụng phương pháp truyền đạt thông tin dễ hiểu, nhiệt tình.

Ngoài thời gian học trên lớp, các học viên được tham quan thực tế mô hình trồng chuối tây và chuối Tiêu Hồng nuôi cấy mô tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu Ái, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Tin, ảnh: Hạ Liên

Số lượt xem: 206
Cập nhật vào: 2020-07-01 14:41:10