Dự án LCASP: Tập huấn cho nông dân về sử dụng phế phụ phẩm trong chăn nuôi để ủ phân compost

ảnh minh họa

Nhằm giúp người chăn nuôi nắm được tổng quan về chất thải nông nghiệp nói chung và chất thải chăn nuôi nói riêng; các nguy cơ gây ô nhiễm từ chất thải; hiểu và áp dụng các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi; góp phần tích cực bảo vệ môi trường nông thôn nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao sức khỏe cho người dân, Ban Quản lý sự án LCASP triển khai tập huấn cho nông dân về sử dụng phế phụ phẩm trong chăn nuôi để ủ phân compost cho các huyện trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, tổ chức 30 lớp tập huấn phân đều cho các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam mỗi huyện 04 lớp, riêng huyện Lục Ngạn 02 lớp. Theo đó, mỗi lớp có 30 học viên là các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh bao gồm các hộ được dự án hỗ trợ dự án hỗ trợ xây dựng , lắp đặt công trình khí sinh học và các hộ chưa được hỗ trợ, trong đó ưu tiên hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ... Trong 02 ngày tập huấn, học viên sẽ được phổ biến các quy định và chính sách hỗ trợ của Dự án LCASP, kỹ thuật ủ phân Compost và những kỹ thuật mới, làm thay đổi quan niệm về ủ phân truyền thống; nhằm tạo ra loại phân bón giàu dinh dưỡng, giảm thiểu sâu bệnh và ô nhiễm môi trường. Hiện tại, các lớp tập huấn đang bắt đầu triển khai thực hiện.

Việc sử dụng phế phụ phẩm trong chăn nuôi để ủ phân compost bón cho cây trồng sẽ giúp tăng cường thể vi sinh vật có ích cho đất, phân giải nhanh các chất hữu cơ thành dạng dễ tiêu cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, hạn chế nấm bệnh cho cây trồng nên nội dung này đang được Dự án LCASP đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng.

Tin: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 264
Cập nhật vào: 2020-06-30 08:06:39