Chăm sóc lúa Mùa cuối vụ

ảnh minh họa

Lúa vụ Mùa gieo cấy thường bị sâu bệnh hại nhiều, nhất là giai đoạn cuối vụ. Để đảm bảo năng suất, chất lượng gạo nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh hại lúa và chú ý một số biện pháp kỹ thuật sau.

- Điều tiết nước hợp lý: Lúa từ phân hóa đòng đến trổ bông đòi hỏi phải có đầy đủ nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu mới phát triển thuận lợi. Cần dưỡng ẩm cho lúa kể từ khi lúa có "cứt gián" đến khi trước trổ khoảng 10 ngày (mực nước thích hợp 3 - 4cm). Sau thời gian này cần tháo nước để lộ ruộng khoảng 2 - 3 ngày rồi tưới nước trở lại lúa sẽ vươn đốt nhanh và đồng loạt. Khi lúa đã trổ thoát khoảng 85% thì đưa nước trở lại ruộng rồi rút cạn hẳn khi lúa đỏ đuôi).

- Bón phân theo yêu cầu của lúa: Song song với việc điều tiết nước hợp lý nông dân cần bón phân để có bông lúa to, nhiều hạt, tỷ lệ lép thấp và hạt lúa mẩy đều. Giai đoạn này cây lúa cần kali, nên bón vào khoảng 18 - 20 ngày trước khi lúa trổ để giúp lúa có bông to, hạt mẩy.

Đối với lúa cao sản và lúa lai sau khi lúa trổ cần cung cấp tiếp một đợt kali cuối vụ bằng cách sử dụng kali dễ tiêu + vi lượng phun qua lá. 

- Phòng trừ sâu bệnh hiệu quả: Lúa Mùa giai đoạn đứng cái đến làm đòng thường có lứa sâu cuốn lá và đục thân gây hại. Giai đoạn lúa nứt áo đòng là thời điểm sâu đục thân, cuốn lá, rầy nâu thường hay phát sinh gây hại cùng lúc. Nông dân cần thăm đồng điều tra sâu hại và trừ hiệu quả, ưu tiên sử dụng các loại thuốc trừ sâu tổng hợp thay vì mua nhiều loại thuốc cộng gộp.

Thời điểm lúa sau trổ đến ngậm sữa lúa Mùa thường chịu ảnh hưởng lớn đối tượng rầy gây hại. Nếu mật độ đến ngưỡng phun trừ (30 con/khóm) cần sử dụng thuốc đặc trị và phun thuốc trừ rầy theo ổ để tiết kiệm thuốc.

Bệnh gây hại lúa Mùa chủ yếu là vi khuẩn và nấm khô vằn, lem lép hạt. Nấm đạo ôn gây hại nhiều lúa mùa muộn nhưng ít gây hại lúa mùa sớm và mùa trung. Thời tiết thường có nhiều bão và mưa nắng xen kẽ, lúa lại xanh tốt nên bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn cũng như bệnh khô vằn phát sinh gây hại mạnh, nhất là các giống lúa nhiễm (Bắc thơm số 7, Q5, nếp…) và lúa gieo cấy dày, do vậy người trồng lúa phải khống chế và phòng trừ hiệu quả. Nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc kháng sinh có nhiều hoạt chất để khống chế vi khuẩn sau mưa bão. Bệnh khô vằn muốn diệt hiệu quả cần dùng thuốc đặc trị + kali trắng để phun.

Bài: Mạnh Hùng

Số lượt xem: 67
Cập nhật vào: 2018-01-17 15:31:17