Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030

Chi cục trưởng Chi cục PTNT trình bày kế hoạch thực hiện Chương trình

Chiều ngày 02/10, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành và đoàn thể trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại và hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu. Ông Nguyễn Văn Doanh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Doanh cho biết, kế hoạch xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thế mạnh của từng địa phương, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, lựa chọn được các sản phẩm chủ lực, thế mạnh để đầu tư phát triển trở thành sản phẩm thế mạnh có thương hiệu, xây dựng tem nhãn bao bì, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ đem lại gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn trình bày kế hoạch xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030. Theo đó, tỉnh sẽ thống kê, thu thập thông tin chính xác, đầy đủ về các sản phẩm, tổ chức kinh tế, quy hoạch định hướng phát triển sản phẩm; hiện trạng các sản phẩm tại địa phương; trình độ công nghệ, vốn, lao động; dự kiến quy hoạch các sản phẩm thế mạnh, chủ lực giai đoạn 2018-2030; các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất. Tổ chức 02 hội nghị cấp tỉnh để triển khai và xin ý kiến các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố sau khi xây dựng xong dự thảo Đề án. Mỗi huyện, thành phố mở 01 hội nghị triển khai. Dự kiến công bố phê duyệt Đề án vào tháng 12/2017. Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì xây dựng Đề án; các Sở, ban ngành phối hợp thực hiện.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện Chương trình mỗi địa phương một sản phẩm tại một số nước, tỉnh đã thực hiện, ông Ngô Tất Thắng – Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của sản phẩm đặc trưng, chủ lực để phát huy thế mạnh của từng địa phương, góp phần  tăng thu nhập cho nông dân, tăng giá trị sản phẩm và nâng cao chất lượng cuộc sống vùng nông thôn.

Với quan điểm xác định “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” là giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Doanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Các Sở, ban ngành chủ động xây dựng kế hoạch; đề xuất những nội dung, giải pháp để xử lý các vấn đề trong quá trình thực hiện; phân công lãnh đạo chỉ đạo và bộ phận chuyên môn thực hiện; tăng cường phối hợp trong việc xây dựng Đề án; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo. 

UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của địa phương trước ngày 15/10/2017; giao cho phòng Nông nghiệp và PTNT là đầu mối; tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình để tạo hiệu ứng lan tỏa; phối hợp tốt trong việc thu thập thông tin phục vụ xây dựng Đề án, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương, sản phẩm có quy mô lớn để tập trung chỉ đạo phát triển trở thành hàng hóa có thương hiệu.

Các đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình đến toàn thể nhân dân biết, hiểu và làm theo.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Số lượt xem: 389
Cập nhật vào: 2020-06-28 17:43:37