Tân Yên: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025

Cập nhật bài ngày 30/03/2021

Vú sữa là một trong những sản phẩm được huyện Tân Yên chú trọng mở rộng diện tích sx tập trung và nâng cao chất lượng giai đoạn 2021- 2025

UBND huyện Tân Yên vừa xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đa dạng cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đối với sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện. Tiếp tục hình thành, duy trì và mở rộng quy mô sản xuất các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện; phấn đầu giá trị sản xuất bình quân/ha/vùng/năm đạt 200-210 triệu đồng/ha/năm. 100%  các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, có khoảng 30% diện tích được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng, duy trì và mở rộng quy mô sản xuất đối với 3 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giá trị sản xuất bình quân đạt 0,8-1,5 tỷ đồng/ha/năm.

Để đạt được mục tiêu, huyện Tân Yên đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, duy trì, hình thành và nâng cao chất lượng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn như: làm tốt công tác quản lý, bảo vệ nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm “Lạc giống Tân Yên”; duy trì và nâng cao chất lượng 29 vùng sản xuất lúa chất lượng quy mô 2.370 ha; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ đối với một số sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện; nâng cao chất lượng sản phẩm vải sớm; mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản xuất vú sữa tập trung …

Đồng thời, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất đối với một số sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện gồm chuỗi liên kết sản xuất lúa chất lượng, sản xuất rau quả thực phẩm, sản xuất cây dược liệu, liên kết sản xuất sản phẩm quả: ổi, bưởi, vải, vú sữa và chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm từ chăn nuôi gia cầm, lợn, dê, thủy sản.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu đối với sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện. Thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Lựa chọn, xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021- 2025 phấn đấu có ít nhất 20 sản phẩm OCOP mới được công nhận từ 3 sao trở lên; duy trì, phát triển đối với 9 sản phẩm OCOP đã được công nhận; có ít nhất 01 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Kim Lan

 

Số lượt xem: 79
Cập nhật vào: 2021-04-19 02:00:54