Yên Dũng: Sẵn sàng cán đích huyện nông thôn mới vào quý II năm nay

Cập nhật bài ngày 29/3/2021

Tổng doanh thumô hình ứng dụng công nghệ cao 2000 m2 đạt từ 250-300 triệu đồng/vụ

Thực hiện Chương trình Mục tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM), sau 10 năm nỗ lực, đoàn kết đồng lòng, đến nay, kinh tế xã hội của huyện Yên Dũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn... tất cả đang sẵn sàng đưa huyện Yên Dũng về đích huyện NTM vào quý II năm nay.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Huyện Yên Dũng bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm khó khăn, bình quân mỗi xã chỉ đạt 6,2 tiêu chí, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, thu nhập của một số hộ dân còn thấp; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; khó thu hút doanh nghiệp lớn vào địa bàn đầu tư phát triển công nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, để thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, xuyên suốt. Đến nay, 16/16 xã trong toàn huyện đã về đích NTM, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 1,7%. Hệ thống giao thông nông thôn có nhiều đột phá, toàn huyện hiện cứng hóa được gần 960km với tổng kinh phí thực hiện hơn 825 tỷ đồng; 100% các xã có hội trường, khu thể thao, khi vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi; hệ thống kết cấu hạ tầng được phát triển đồng bộ, diện mạo nông thôn khang trang, sạch, đẹp; các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm bảo tồn, phát triển; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững.

Đặc biệt, trong những năm qua sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản có sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu mùa vụ, giá trị sản xuất tăng cả về diện tích, năng suất, chất lượng. Hàng năm, tổng diện tích lúa toàn huyện duy trì trên 14.000 ha, năng suất trung bình đạt trên 59 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 83.530 tấn. Trong sản xuất lúa, tập trung chỉ đạo duy trì và mở rộng diện tích lúa hàng hoá, lúa chất lượng, các mô hình cánh đồng mẫu. Thực hiện dồn điền, đổi thửa gần 4.700 ha đất nông nghiệp tại 107 thôn của 15 xã, xây dựng 34 mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa với tổng diện tích thực hiện đạt trên 1.000 ha, lớn nhất tỉnh, tập trung một số xã như: Tư Mại, Đồng Việt, Cảnh Thụy, Đức Giang, Tiến Dũng Xuân Phú. Duy trì tổng diện tích cây rau màu hàng năm đạt mức trên 2.400 ha; chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng; tích cực triển khai chương trình “mỗi xã một sản phẩm”; duy trì, phát triển nhãn hiệu tập thể “Rau sạch Yên Dũng”.

Tổng doanh thu/mô hình ứng dụng công nghệ cao 2.000 m2 đạt từ 250-300 triệu đồng/vụ. Tính đến hết năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 112 triệu đồng/ha. Chăn nuôi thủy sản đã có những chuyển biến tích cực từ phương thức nuôi trồng truyền thống tận dụng sang nuôi thâm canh và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện. Năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.014 ha, sản lượng đạt 5.160 tấn (tăng 1.672 tấn so với năm 2011); có nhiều mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP như Khu nuôi trồng thủy sản Xuân Phú 30 ha, Lão Hộ 50 ha, Đồng Việt 20 ha. Huyện đã xây dựng và phát triển 5 nhãn hiệu hàng hoá đối với sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện (Gạo thơm Yên Dũng, Luvacoop, Tương Trí Yên, Rau sạch Yên Dũng, Khoai tây Sao thần nông); năm 2020, huyện tiếp tục xây dựng 4 nhãn hiệu tập thể: (Khoai tây Yên Dũng, HD coop, Lutus farm, Trà Hoa cúc Minh khanh tâm).

Dồn lực cán đích huyện nông thôn mới

Với những kết quả đạt được, toàn huyện đang tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM giai đoạn 2016-2020 và đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mọi người dân hiểu và có trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới và tiêu chí NTM nâng cao. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn; bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với phương châm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; không được phép chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Yên Dũng sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo xây dựng NTM bền vững. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng với quyết tâm cao, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh cùng sự đồng thuận của nhân dân, sự ủng hộ của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng với những phương hướng và mục tiêu rõ ràng, huyện Yên Dũng nhất định sớm trở thành huyện đạt chuẩn NTM tiếp theo của tỉnh Bắc Giang.

Bài, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 99
Cập nhật vào: 2021-04-20 20:38:56