Yên Thế: Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè

Cập nhật bài ngày 22/3/2021

ảnh minh họa

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, giữ vững và phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn, UBND huyện Yên Thế vừa triển khai thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2021.

Theo đó, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của huyện. Tùy từng đối tượng tiêm phòng, đàn gia súc bắt buộc tiêm vắc xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả, tai xanh, đậu và đàn gia cầm tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm.

Đối với các loại vắc xin như Newcastle, Gumboro, dịch tả vịt, phó thương hàn lợn… cung ứng theo nhu cầu của người chăn nuôi. Các loại vắc xin tai xanh, lở mồm long móng ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách huyện hỗ trợ 50%; với vắc xin cúm gia cầm thực hiện theo Đề án” Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm và Niu-cát-xơn đối với gà trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025” của tỉnh.

Mức hỗ trợ cụ thể, với vắc xin tai xanh hỗ trợ tiêm phòng cho đàn lợn nái và đực giống của những hộ chăn nuôi có quy mô dưới 20 con/hộ; đối với vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ những hộ chăn nuôi có quy mô dưới 20 con/hộ đối với mỗi loại lợn (gồm cả lợn nái và lợn đực giống), trâu, bò và dê. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tế UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí hỗ trợ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn.

Được biết, từ đầu năm đến nay huyện Yên Thế luôn tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm do đó không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, đàn vật nuôi được duy trì và phát triển ổn định. Hiện tổng đàn trâu, bò trên 10.000 con, tương đương cùng kỳ năm 2020; đàn dê 8.500 con, tăng 700 con so với cùng kỳ; đàn lợn 55.300 con, tăng 23.700 con so với cùng kỳ năm ngoái; đàn gia cầm khoảng 2,6 triệu con, tăng 500.000 con so với cùng kỳ.

Tin: Kim Lan

Số lượt xem: 74
Cập nhật vào: 2021-04-20 02:39:48