08 ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

Cập nhật bài ngày 21/01/2021

ong mật là một trong các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần ưu tiên hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt 08 ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 08 ngành hàng gồm: ngành hàng sản phẩm cây ăn quả: vải, cam, bưởi, na, nhãn, ổi; ngành hàng, sản phẩm chăn nuôi: lợn, gia cầm, ong mật, dê; ngành hàng, sản phẩm rau chế biến, rau an toàn và nấm; ngành hàng, sản phẩm cây lương thực: lúa, gạo; ngành hàng, sản phẩm thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản: cá thịt; ngành hàng, sản phẩm cây công nghiệp: lạc, chè; ngành hàng, sản phẩm cây hoa các loại; ngành sản xuất, chế biến lâm sản; ngành hàng, sản phẩm cây dược liệu: ba kích, cúc hoa vàng, địa liền, diệp hạ châu, đinh lăng, hoài sơn, kim tiền thảo, sâm, nghệ.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp &PTNT thông báo công khai các danh mục; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, trong quá trình thực hiện, tùy từng điều kiện thực tiễn có thể điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ các ngành hàng cho phù hợp.

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 85
Cập nhật vào: 2021-02-25 21:41:00