Lục Ngạn: Tọa đàm “Giải pháp phát triển cây có múi theo hướng hữu cơ”

Cập nhật bài ngày 12/11/2020

Nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng và mở rộng vùng cây ăn quả theo hướng hữu cơ trên địa bàn thị trấn Chũ , mới đây, UBND thị trấn Chũ phối hợp với Trung Tâm dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn, tổ chức buổi tọa đàm khuyến nông, chủ đề “Giải pháp phát triển cây ăn quả theo hướng hữ cơ”.

Tạo đàm có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp huyện và gần 100 đại biểu đại diện các hộ sản xuất cây có múi trên địa bàn.

Tọa đàm tập trung trao đổi về các nội dung như: Cơ chế, chính sách của nhà nước và định hướng trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Những yêu cầu để đạt chứng nhận sản phẩm hữu cơ và các đơn vị cấp chứng nhận; Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Quản lý và sử dụng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật dành cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ…Bên cạnh đó, tọa đàm nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề quản lý các loại sâu bênh hại như bệnh vàng lá trên cây có múi, ruồi vàng gây hại và biện pháp phòng trừ…Tất cả các câu hỏi được các cơ quan chuyên môn của huyện giải đáp thỏa đáng.

Tuy nhiên bà con cũng bày tỏ mong muốn được các cơ quan quản lý, các nhà khoa học và doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân trong quá trình canh tác hữu cơ: không chỉ về tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật mà còn hỗ trợ, hướng dẫn các yêu cầu để đạt chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy mới thu hút được đông đảo nông dân cùng tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Qua buổi Tọa đàm, các đại biểu thấy được để cây ăn quả có múi phát triển bền vững thì việc xây dựng và phát triển cây có múi theo hướng hữu cơ là rất cần thiết. Theo đó, tập trung vào các loại cây trồng chủ lực, chuyển dịch theo hướng chuyên sâu và xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao…

Tin, ảnh: Đỗ Thanh Hải- KNCS thị trấn Chũ

 

 

Số lượt xem: 72
Cập nhật vào: 2020-12-04 21:56:23