TP Bắc Giang: Triển khai mô hình trồng giống hoa mới chất lượng cao

Cập nhật bài ngày 02/11/2020

ảnh minh họa

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố đang triển khai mô hình trồng một số giống hoa mới chất lượng cao tại xã Song Mai và xã Dĩnh Trì với quy mô 5.440 m2.

Theo đó có 04 giống hoa mới được lựa chọn đưa vào sản xuất là 02 giống hoa Ly TouchStone, hoa Ly Bellville và 02 giống hoa lay ơn Advance, AmSterdam. Hộ dân tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 70% giá giống và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất các giống hoa trên. Được biết, Trung tâm đã tiến hành giao 21.500 củ giống hoa Ly và 70.000 củ giống hoa lay ơn cho các hộ trồng.

Mô hình được triển khai nhằm bổ sung các giống hoa mới chất lượng vào sản xuất, góp phần đa dạng hóa các loại hoa trên địa bàn thành phố, nâng cao giá trị từ các mô hình trồng hoa để tăng thu nhập cho người dân.

Tin: Kim Lan

Số lượt xem: 73
Cập nhật vào: 2020-12-02 11:46:15