Tân Yên: Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Cập nhật bài ngày 08/10/2020

ảnh minh họa

UBND huyện Tân Yên vừa triển khai kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020.

Theo kế hoạch, huyện triển khai thực hiện các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gồm: hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ cây Sâm nam Núi Dành tại xã Việt Lập; sản xuất ngô ngọt vụ Đông 2020 quy mô 60 ha, trong đó có 20 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Ngọc Thiện, Ngọc Vân và Việt Ngọc; sản xuất khoai tây đạt tiêu chuẩn VietGAP vụ Đông với quy mô 20 ha tại xã Đại Hóa; liên kết sản xuất và tiêu thụ măng Lục Trúc tại xã Lan Giới; sản xuất ớt chế biến đạt tiêu chuẩn VietGAP quy mô 15 ha tại xã Tân Trung, Ngọc Châu và Liên Sơn; sản xuất hành, tỏi tại xã Liên Chung, Quế Nham và Việt Lập quy mô 80 ha, trong đó có 20 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết sản xuất rau quả chế biến tại xã Ngọc Thiện quy mô 10 ha, trong đó có 05 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, huyện hỗ trợ cho công tác tập huấn, hội thảo, học tập kinh nghiệm, in tài liệu…Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức liên quan; nông dân, chủ trang trại, cá nhân và hộ gia đình.

Việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiếp thu giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào các khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản và sơ chế. Đồng thời, cơ cấu lại sản xuất gắn với tiềm năng thế mạnh từng vùng, chuyển đổi sang hình thức sản xuất theo nhóm hộ, tổ sản xuất, hợp tác xã; hình thành, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm; tạo tiền đề nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm và làm cơ sở khuyến khích chủ thể sản xuất lựa chọn sản phẩm tham gia, đạt tiêu chuẩn OCOP.

Tổng kinh phí thực hiện trên 12,7 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa năm 2020, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 4,3 tỷ đồng còn lại là đối ứng.

Tin: Trần Vĩnh

 

Số lượt xem: 127
Cập nhật vào: 2021-07-26 01:55:21