TP Bắc Giang: Hỗ Trợ nông dân gieo cấy giống lúa mới HD11

Cập nhật bài ngày 26/8/2020

ảnh minh họa

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, vụ mùa năm nay Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố thực hiện mô hình hỗ trợ nông dân gieo cấy giống lúa mới HD11.

Theo đó mô hình được triển khai tại thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến với quy mô 45ha. Nông dân tham gia được nhà nước hỗ trợ 70% giống, 50% phân bón và hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Qua kiểm tra, hiện lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Dự kiến đầu tháng 10, Trung tâm tổ chức đánh giá năng suất và khả năng thích ứng của giống làm cơ sơ khuyến cáo nhân rộng.

Được biết, giống lúa HD11 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày, vụ xuân từ 105 - 110 ngày, vụ mùa từ 130 - 135 ngày. Cây cao 110 - 115 cm, thân gọn, cứng cây, đẻ nhánh khỏe từ 6 - 8 dảnh/khóm. Giống có khả năng chống đổ tốt, chống chịu khá với rầy nâu, bệnh đạo ôn, bạc lá và khô vằn. Hạt gạo dài, trắng trong, ít bạc bụng, tỷ lệ gạo xát và gạo nguyên cao, cơm ngon, mềm dẻo, vị đậm, có mùi thơm đặc trưng. Năng suất trung bình trong vụ xuân đạt 70 - 72 tạ/ha, vụ mùa 60 - 62 tạ/ha .

Tin: Kim Lan

Số lượt xem: 91
Cập nhật vào: 2020-09-28 08:16:41