Toàn tỉnh sản xuất hơn 24 triệu cây giống lâm nghiệp các loại

Cập nhật bài ngày 25/8/2020

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã chuẩn bị được hơn 24 triệu cây giống các loại phục vụ trồng rừng năm 2020.

Cụ thể, sản xuất được hơn 8,5 triệu cây keo tai tượng, hơn 3,0 triệu cây keo lai hom, keo lai mô là hơn 3,5 triệu cây, bạch đàn hom là 2,2 triệu cây, bạch đàn mô là gần 6,5 triệu cây, lim xanh 35.000 cây, lát hoa là 40.000 cây, sưa là 50.000 cây, thông 130.000 cây,vối thuốc là 90.000 cây, giổi là 15.000 cây... Tỷ lệ cây mô, hom đạt 63% so với tổng số cây đã sản suất (cây mô chiếm 41%, cây hom chiếm 22%). Tổng số cây đã xuất vườn là hơn 17,5 triệu cây; số cây chưa xuất vườn gần 6,8 triệu cây (số cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn là hơn 4,3 triệu cây, số cây còn lại là gần 2,5 triệu cây).

Ngoài ra, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán trồng, chăm sóc rừng trồng là rừng phòng hộ năm 1 (bổ sung) của năm 2020, với tổng diện tích hơn 22 ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất, với tổng diện tích hơn 103 ha. Từ đầu năm toàn tỉnh trồng được 6.785 ha rừng trồng tập trung đạt hơn 94% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019; khai thác 4.443 ha rừng trồng, sản lượng gỗ đạt 453.869 m3 gỗ các loại đạt 68,7 % so với chỉ tiêu kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019 và 49.190 ste củi, 31 tấn nhựa thông và 3,5 tấn nhựa trám; việc khai thác rừng được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chỉ đạo trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thường xuyên cảnh báo nguy cơ cháy rừng xuống địa phương; tăng cường kiểm tra rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế; xử lý nghiêm các vụ vi phạm về kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 77
Cập nhật vào: 2020-09-23 19:15:49