Tiếp tục thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn

Cập nhật bài ngày 23/3/2020

Giống lúa BC15 kháng đạo ôn tại huyện Lạng Giang năm 2019 cho kết quả khả quan

Vụ Chiêm Xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Tập đoàn ThaiBinh Seed tiếp tục triển khai mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn.

Theo đó, mô hình được triển khai trên quy mô 0,5ha tại xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa. Tham gia mô hình, hộ nông dân được hỗ trợ 100% giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hiện, các hộ tham gia mô hình đã cấy xong, lúa đang giai đoạn bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng tốt.

Được biết, kết quả sản xuất thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn ở vụ Xuân 2019 trên địa bàn xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang cho thấy, giống lúa BC15 gen kháng đạo ôn có thời gian sinh trưởng ở vụ xuân từ 135 - 137 ngày, khả năng đẻ nhánh tốt. Về khả năng chống chịu sâu bệnh thì cả BC15 kháng đạo ôn và giống đối chứng BC15 đều nhiễm nhẹ sâu cuốn lá, sâu đục thân và bệnh khô vằn, tuy nhiên giống BC15 nhiễm bệnh đạo ôn ở mức độ nhẹ đến trung bình còn giống BC15 có gen kháng đạo ôn hầu như không bị nhiễm; số dảnh hữu hiệu cao, số hạt chắc/bông cao đạt 190 hạt chắc/bông, năng suất thực thu đạt 234 kg/sào (65 tạ/ha), cao hơn giống đối chứng 2 tạ/ha.

Cần tiếp tục khảo nghiệm giống BC15 kháng đạo ôn trong những mùa vụ tiếp theo để đưa ra kết quả chính xác về độ thích ứng cũng như năng suất của giống, tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 107
Cập nhật vào: 2020-07-12 13:21:38