Việt Yên: Đăng ký chuyển đổi  trên 1 nghìn ha đất lúa

Cập nhật bài ngày 16/3/2020

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo động lực cho sản xuất phát triển

 

Với mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân, giai đoạn 2021-2025, huyện Việt Yên có kế hoạch chuyển đổi 1349 ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm và trồng cây lâu năm.

Cụ thể, trong 5 năm (từ 2021-2025) có nhu cầu chuyển đổi trên 775 ha đất trồng lúa hai vụ; 574 ha đất trồng lúa một vụ sang trồng cây hàng năm và trồng cây lâu năm.

Được biết, giai đoạn 2017-2020, việc chuyển đổi đã tạo động lực cho người sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập mà còn đảm bảo khai thác, tận dụng tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của nông dân. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 8565 tỷ đồng trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.458 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng sản xuất đạt 3,1%;  tổng sản lượng lương thực có hạt 74.740 tấn; giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng...

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 114
Cập nhật vào: 2020-07-15 06:04:22