Những vấn đề cần chú ý khi trồng cây bưởi Diễn

Cập nhật bài ngày 16/3/2020

ảnh minh họa

- Điều tiết quá trình phát triển cân đối: hài hòa qua các thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực bằng cách

          +Các biện pháp vật lý, cơ giới: Chặn, đào cắt đứt bớt rễ; Khoanh thiến thân, cành; Tạo khô hạn và ngừng bón phân thời đoạn tháng 10-12.

          Cả chu kỳ cây bưởi Diễn ít nhất phải có một lần đánh rễ (thời kỳ cây chưa mang quả).

          Nhìn lá để xếp loại cây đưa ra biện pháp tác động kỹ thuật hợp lý cho từng cây, từng loại cây.

          Dùng biện pháp vật lý hay hóa học tác động nhằm mục đích làm cho cây ngừng sinh trưởng để phân hóa mầm hoa.

Cây trồng năm thứ nhất, hai: chăm sóc cây xanh tốt có sức sống khỏe, đánh đảo vào đầu tháng 11 chặt rễ xung quanh đến đầu tháng 12 đào đứt phần rễ cái có thể trồng hố cũ hoặc chuyển đi nơi khác.

          Hố để trồng cây bón phân tơi mục 20kg, lân super 1kg, vôi bột 0,2 kg trộn đều với đất lấp xuống hố bới lỗ để đặt cây vào giữa, dùng đất tơi nhỏ lấp và chèn kỹ phần giáp bầu cây không để xốp quá có khoảng không khí cây phản ứng không ra rễ mới.

          Trồng xong tưới nước thật đẫm lần đầu cho êm đất và rễ, các lần sau chỉ tưới hơi ẩm là được.

          Nếu tưới quá nhiều cây hồi nhanh sinh trưởng mạnh ra lộc sớm thì không ra hoa.

Cây năm thứ 3 trở đi:

          Nhìn lá cây để xếp loại cần chặt rễ phụ hoặc chỉ khoanh thiến thân cành.

          Nếu cần chặt rễ phụ xử lý vào đầu tháng 11 cùng với đợt bón phân chuồng.

          Nếu khoanh thiến thân cành thời vụ vào đầu tháng 12.

          Trước thời vụ ra hoa 15 ngày cho đến khi cây nuôi quả nhỏ cần tưới đủ ẩm theo khuyến cáo độ ẩm đảm bảo 60 – 70 %.

          + Biện pháp hóa học điều hòa sinh trưởng

          Trước lúc ra hoa 15 – 20 ngày phun: Phân bón lá Arrow (5g/8 lít) + Flower 94 (15g/8 lít); phân bón lá sao vàng 15 siêu ra hoa đậu trái cam chanh quýt.

          Chuẩn bị ra hoa phun: Phân bón lá Flower 95(15g/8 lít) + Bortrac(10g/8lít ).

          Sau khi tắt hoa phun: phun phân bón lá sao vàng 15 siêu lớn trái cam quýt bưởi, phân bón lá lớn trái của hãng Toba.

          Có thể xử lý cho cây ra hoa sớm hoặc muộn để tránh thời tiết bất thuận cho việc thụ phấn và đậu quả.

 • Việc khoanh thiến giữ quả phải tùy theo bộ lá của từng cây ma tăng giảm lần khoanh thiến.
 • Cây cam bưởi Diễn mang quả nếu vụ xuân ra lộc sinh trưởng mạnh sẽ đẩy rụng quả non.
 • Việc khoanh thiến giữ quả bưởi Diễn càng sai thì hạn chế rụng quả và chất lượng càng ngon nếu ít quả thì quả to bộp và khô.
 • Vì vậy khi tắt hoa quả có màu xanh đều có thể duy trì 12 – 15 ngày một lần thiến mịn.
 • Duy trì việc khoanh thiến đến hết tháng 5.
 • Nếu nỡ để ra lộc phải ngắt bỏ.
 • * Chăm sóc bưởi Diễn đã có quả:
 • + Phun thuốc:
 • Đầu tháng 8 phun Zinnhep 30 gam/10 lít nước để phòng nấm.
 • Phun chống thối chống nứt 10ml/15 lít nước: 15 tháng 8 phun lần một, 15 tháng 9 phun lần hai.
 • Phun Zinhep chống sương mai liều lượng 30g/10 lít nước, đầu tháng 10 phun lần một, đầu tháng 11 phun lần hai.
 • Đối với cây bưởi Diễn đang mang quả chỉ có cách thu hoạch sớm rồi xử lý kỹ thuật thì năm sau với ra hoa.
 • Cây thu hoạch quả cuối tháng 12 xong cũng phải khoanh tiện thì vụ xuân mới ra hoa.
 • Cây thu quả muộn qủa không sử lý được năm sau có ít quả hoặc hoàn toàn không có quả

Bài: Mạnh Hùng

Số lượt xem: 140
Cập nhật vào: 2020-07-15 07:12:08