Lục Nam: Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật bài ngày 16/3/2020

Năm 2020, huyện Lục Nam phấn đấu 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 14 xã; 01 thôn đạt chuẩn thôn NTM nâng cao; 06 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Đến nay, toàn huyện có 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 05 thôn đạt chuẩn thôn NTM và 01 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Nhờ đó, làm cho bộ mặt nông thôn các xã trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,11%; môi trường cải thiện xanh, sạch, đẹp; gần 765 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa và xây dựng cứng hóa được 110 km kênh mương nội đồng, nhiều công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

Để hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm nay, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện phối hợp với các ban, ngành tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; thường xuyên bám sát địa bàn được phụ trách, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí đã đăng kí. Chỉ đạo nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng dự án phát triển sản xuất hiệu quả. Tuyên truyền, nêu gương các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua xây dựng NTM. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng các hành động, mô hình cụ thể. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, thôn trong quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Trần Vĩnh

 

Số lượt xem: 131
Cập nhật vào: 2020-07-14 00:44:56