Lục Ngạn: Nhân rộng mô hình trồng vải thiều đáp ứng thị trường xuất khẩu

Cập nhật bài ngày 19/02/2020

ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 401-NQ/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm quả vải thiều tươi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản năm 2020.

Theo Kế hoạch, các cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp &PTNT, các doanh nghiệp xuất khẩu lập hồ sơ, khảo sát cấp mã số vùng trồng diện tích khoảng 50 ha, với sản lượng 300-400 tấn đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản.  Bên cạnh đó, duy trì 18 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ, với diện tích 218 ha và 40 ha vải thiều đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện Lục Ngạn năm 2019. Cùng đó, tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, ban điều hành, tổ hợp tác và nông dân quy trình sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, GlobalGAP, hữu cơ; ban hành hướng dẫn quy trình sản xuất, phòng chống dịch hại, danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và các yêu cầu khác của thị trường Nhật Bản. Lựa chọn doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để ký hợp đồng liên kết với người sản xuất. Xây dựng quy trình xông hơi khử trùng quả vải bằng khí methyl bromide, lựa chọn đơn vị, địa điểm thực hiện phù hợp; ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, đóng gói sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường Nhật Bản. Thời gian thực hiện từ tháng 2 năm nay.

Trong thời gian tiếp theo, triển khai thực hiện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng quả vải Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi MAP, công nghệ CAS của Nhật Bản, công nghệ Juran (Israel) đảm bảo cho sản phẩm vải thiều giữ nguyên được cấu trúc, hương vị, màu sắc, dinh dưỡng và kéo dài thời hạn sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu…

 

Các hộ tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 40% kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật (tương đương 10 triệu đồng/ha) để sản xuất 50ha; hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp kho cất giữ bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, nơi chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ; hỗ trợ kinh phí thử nghiệm công nghệ màng bao quả…

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp &PTNT thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; chủ trì phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp xuất khẩu và UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khảo sát, lựa chọn và cấp mã vùng trồng. Đồng thời, phối hợp với các Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp, các đơn vị liên quan hình thành các mối liên kết sản xuất và tiêu thụ, hình thành chuỗi cung ứng phục vụ xuất khẩu, tạo mối liên kết chặt chẽ, bền vững… Với các hộ dân và các hợp tác xã trong quá trình sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Tổ công tác chỉ đạo của tỉnh, huyện, các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường Nhật Bản. Cam kết không sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cấm; khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phải đảm bảo thời gian cách ly và dư lượng theo quy định của thị trường Nhật Bản và hướng dẫn của Tổ công tác. Tổ chức ký hợp đồng và thực hiện đúng hợp đồng liên kết sản cuất, tiêu thụ với doanh nghiệp, đảm bảo sản phẩm chất lượng phục vụ xuất khẩu.

Bài: Hương Giang

Số lượt xem: 140
Cập nhật vào: 2020-07-13 03:13:43