Hỗ trợ hóa chất, vacxin cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

Cập nhật bài ngày 12/02/2020

Theo thông tin từ Cục Thú y, từ tháng 1 năm 2020 xảy ra 01 ổ dịch cúm AH5N6 tại Quảng Ninh, cùng đó kết quả giám sát lưu hành virut cúm A tại 26 tỉnh, thành phố rất cao 37,72%. Bắc Giang là tỉnh có tổng đàn gia cầm lớn khoảng gần 18 triệu con, trong khi tỷ lệ tiêm phòng vacxin cúm gia cầm tại một số địa phương trong tỉnh còn thấp, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Do vậy nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trong thời gian tới là rất cao.

Để chủ động cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tháng tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2020 từ ngày 10/2- 10/3/2020; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020, kế hoạch tiêm phòng vacxin cúm gia cầm cho đàn gia cầm, phấn đấu tiêm phòng đảm bảo tỷ lệ 100% gia cầm thuộc diện phải tiêm; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm và hoạt động của các cơ sở ấp nở, kinh doanh, chợ buôn bán, giết mổ gia cầm. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh cúm gia cầm cần báo cáo và phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm xác minh dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, xử lý ổ dịch triệt để ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng.

Sở Nông nghiệp &PTNT thành lập các Tổ, Đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương trong tỉnh thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1. Cho phép sử dụng 8.900 lít hóa chất từ phòng chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 để cấp phát cho các địa phương thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng và 929.000 liều vacxin cúm từ nguồn phòng, chống dịch năm 2019 để tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ về sự nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm của bệnh cúm gia cầm và chủ động áp ụng các biện pháp phòng, chống dịch. Khuyến khích người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện phòng dịch, tiêm phòng vacxin cho đàn gia cầm…

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 127
Cập nhật vào: 2020-07-12 21:59:30