TP. Bắc Giang: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân

Cập nhật bài ngày 10/02/2020

ảnh minh họa

Vụ Chiêm Xuân năm nay, UBND thành phố có kế hoạch gieo trồng 2.400 ha cây trồng các loại, trong đó lúa 1.600 ha; cây lạc 50 ha; rau các loại 550 ha; hoa, cây cảnh, cây dược liệu 200 ha.

Để sản xuất vụ Chiêm Xuân đạt kết quả tốt, UBND thành phố đã yêu cầu UBND các phường, xã có sản xuất nông nghiệp chỉ đạo cán bộ theo dõi trồng trọt - khuyến nông thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích cây trồng; quan tâm phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại. Đối với sản xuất lúa, chỉ đạo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để hướng dẫn người nông dân điều chỉnh thời điểm ngâm, ủ, gieo cấy phù hợp. Tuyệt đối không gieo cấy, bón phân đạm khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Với sản xuất cây rau màu, chuẩn bị nguồn giống, phân bón chất lượng để tập trung gieo trồng cây rau màu vụ Xuân. Đối với những khu diện tích sản xuất tập trung, khuyến khích liên kết sản xuất gắn bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, đặc biệt đối với rau chế biến, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.Trữ nước vào hệ thống ao, hồ, vùng trũng thấp, để đảm bảo lượng nước cho gieo trồng. Xây dựng phương án lấy nước, điều tiết phân phối nước hợp lý, tiết kiệm. Thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương nội đồng tránh rò rỉ, thất thoát nguồn nước tưới. Rà soát lại diện tích trồng lúa kém hiệu quả ở những vùng không chủ động nước tưới, tiêu có kế hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp tăng cường công tác quản lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn đảm bảo đủ nguồn giống, phân bón, thuốc BVTV chất lượng tốt phục vụ sản xuất; phối hợp với UBND phường, xã tăng cường tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại và diệt chuột an toàn, hiệu quả.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 111
Cập nhật vào: 2020-07-15 17:03:22