Trên 8,3 tỷ đồng thực hiện chính sách chăn nuôi nông hộ

Cập nhật bài ngày 10/02/2020

ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2020, với tổng kinh phí thực hiện trên 8,3 tỷ đồng.

Theo đó, hỗ trợ gần 5,5 tỷ đồng công tác thụ tinh nhân tạo trên đàn lợn hơn 110 nghìn liều, 9 nghìn liều tinh bò cao sản nhập khẩu cùng với các vật tư đi kèm như nitơ lỏng gần 8 nghìn lít, 9 nghìn bộ găng tay và dẫn tinh quản; hỗ trợ 450 triệu đồng mua 10 con bò đực giống và 5 nghìn con giống gia cầm; trên 2,4 tỷ đồng xử lý chất thải gồm xây 410 hầm biogas và 20.000 m2 đệm lót sinh học; xây 410 hầm biogas; đồng thời hỗ trợ phát triển thụ tinh nhân tạo 5 triệu đồng.

Không hỗ trợ mua lợn đực giống do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện chưa có vắc-xin đặc hiệu, trong khi sử dụng lợn đực giống phối giống trực tiếp gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Việc phối giống cho đàn lợn trong nông hộ thực hiện bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp phòng ngừa bệnh lây lan.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch yêu cầu. UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương để triển khai các nội dung theo kế hoạch của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện việc xác nhận các hộ được hưởng hỗ trợ đáp ứng theo quy định. Đồng thời trực tiếp thực hiện việc hỗ trợ mua con giống và hỗ trợ về xử lý chất thải chăn nuôi cho người dân trong huyện.

Tin: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 106
Cập nhật vào: 2020-07-15 12:53:18