Một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực lâm nghiệp năm 2019 ở Bắc Giang

Cập nhật bài ngày 10/02/2020

ảnh minh họa

Trong năm qua, ngành Lâm nghiệp của tỉnh có nhiều khởi sắc mạng lại giá trị lớn về mặt kinh tế và tăng diện tích độ che phủ của rừng và tích cực hạn chế các hoạt động phá rừng.

Theo đó, năm 2019, công tác phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh trồng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và nâng cao chất lượng rừng trồng. Các chính sách, dự án hỗ trợ, đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và xây dựng đường lâm nghiệp.

Cùng với đó, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục được triển khai thực hiện tạo đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; toàn tỉnh trồng được 8.450 ha rừng tập trung, tăng 2,3% so với cùng kỳ, đạt 169% kế hoạch. Trồng được trên 3 triệu cây phân tán các loại, cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC được trên 2 nghìn ha (Công ty lâm nghiệp Yên Thế); sản lượng khai thác gỗ đạt 650 nghìn m3 tăng 7,7%, đạt 108,3% kế hoạch.

Trên địa bàn tỉnh có 769 cơ sở chế biến gỗ, trong đó có 11 cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu; giá trị gỗ chế biến xuất khẩu đạt 2.000 tỷ đồng. Việc khai thác sử dụng rừng được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo các quy định hiện hành.

Cũng trong năm 2019, ngành lâm nghiệp và các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện bảo vệ trên 160 nghìn ha, trong đó khoán bảo vệ rừng gần 32 nghìn ha, tăng 4.4 %, đạt 105,8% kế hoạch; cập nhật diễn biến rừng trên 23 nghìn ha, đạt 115% kế hoạch.

Đồng thời, năm 2019,  các cơ quan chức năng đã lập biên bản 117 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, khối lượng gỗ vi phạm 64,4m3, xử lý vi phạm hành chính 113 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 1.520 triệu đồng. So với năm 2018 số vụ vi phạm đã giảm 06 vụ (4,8%); chặt phá rừng tự nhiên trái phép xảy ra 14 vụ, diện tích phá 10,49 ha, diện tích bị thiệt hại giảm 1,23 ha.

Tin: Dương Thơm

Số lượt xem: 113
Cập nhật vào: 2020-08-11 17:11:54