Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Cập nhật bài ngày 16/01/2020

Ảnh minh họa

Những năm gần đây, chuột có xu hướng gia tăng về số lượng và gây hại trên nhiều loại cây trồng, năm 2019 diện tích chuột gây hại trên cây lúa và cây rau màu gần 1.200 ha, nhiều diện tích bị mất trắng, gây tổn thất không nhỏ cho sản xuất trồng trọt.

Bên cạnh đó, cơ cấu cây trồng ngày càng đa dạng, canh tác xen canh, gối vụ có xu thế tăng là điều kiện thuận lợi để chuột sinh sản, phát triển gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Dự báo trong thời gian tới, chuột tiếp tục phát sinh và gây hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp nếu không tập trung phòng trừ kịp thời.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra trên đồng ruộng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị  UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở thực hiện, ban hành kế hoạch tổ chức diệt chuột; phát động các đợt "diệt chuột tập trung" vào thời gian chuột chưa vào mùa sinh sản, giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất, giữa vụ gieo trồng hoặc các đợt mưa, lũ khi chuột còn đang co cụm. Tùy tình hình cụ thể tiến hành 3-5 đợt diệt chuột/năm. Thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột, trong đó coi trọng các biện pháp thủ công như: đào, bắt, bẫy chuột và sử dụng các biện pháp sinh học; hạn chế tối đa việc dùng thuốc hóa học độc hại; tuyệt đối không sử dụng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục; dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

Chi cục Trồng trọt và BVTV tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra đại lý kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân buôn bán, sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn về tác hại của chuột, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột kịp thời và đạt hiệu quả cho nông dân.

Tin: Dương Thơm

Số lượt xem: 79
Cập nhật vào: 2020-02-20 23:01:58