Nhìn lại công tác phối hợp giữa Hội Làm vườn và Ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020

Cập nhật bài ngày 09/01/2020

Trong những năm vừa qua, sản xuất nông nghiệp trong tỉnh có sự phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nông nghiệp Bắc Giang phát triển khá toàn diện, đa dạng cả trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản mang lại những dấu ấn, điểm sáng trong bức tranh chung của nông nghiệp cả nước.

Những dấu ấn tích cực

Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2019, đạt 105 triệu đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2010 (47 triệu đồng). Tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2013 - 2019 đạt 3,86%/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2018 đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4 nghìn tỷ đồng so với năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38 triệu đồng/người/năm, gấp 3 lần năm 2010. Hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo được sản phẩm đặc trưng có thương hiệu như: Vải thiều Lục Ngạn, lúa thơm Yên Dũng, lạc giống Tân Yên, nấm Lạng Giang; cam Đường Canh, bưởi Diễn Lục Ngạn; Na Lục Nam, gà Yên Thế... . Bắc Giang đã có vùng trồng cây ăn quả lớn thứ 3 toàn quốc, vùng trồng vải thiều là vùng sản xuất chuyên canh đứng thứ nhất, đàn gà đứng thứ tư. Tư duy sản xuất nông nghiệp có đổi mới; kết cấu hạ tầng được tăng cường, ruộng đồng được dồn đổi tập trung và quy hoạch lại để hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình nổi bật, mang lại hiệu quả vượt trội. Chương trình OCOP được tập trung thực hiện, nhiều tổ chức, cá nhân đã quan tâm đến nhãn hiệu, mẫu mã, bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào ở các xã, các thôn; đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt, bình quân tiêu chí nông thôn mới của các xã trong tỉnh cao hơn bình quân chung toàn quốc, xếp thứ 2 trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế của tỉnh.

Đạt được thành tựu to lớn đó có sự đóng góp trong công tác phối hợp của các Sở, ban nghành, đoàn thể; trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội làm vườn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội làm vườn đã ký Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội làm vườn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013 - 2020. Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch, đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới đã có nhiều nội dung phối hợp như vận động các hội viên hội làm vườn hưởng ứng phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia kế hoạch và phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của địa phương; tổ chức sản xuất mô hình VAC theo hướng trang trại, gia trại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn; sản xuất bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Từ đó góp phần vào thành tích xây dựng nông thôn mới của tỉnh sau 10 năm. Đến nay, tỉnh đã có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2019 về cơ bản các Chương trình đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất, lao động, thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực các huyện, xã đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh. Thu nhập của người dân vùng các xã đặc biệt khó khăn cơ bản đã được nâng lên, đây là cơ sở giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,6 % năm 2010 xuống còn 11,72 năm 2016; 9,53 % năm 2017 và 7,29 % năm 2018. Riêng huyện nghèo Sơn Động tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,81% năm 2015 xuống còn 35,61% năm 2018.

Bên cạnh các mô hình triển khai có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hội làm vườn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được 3000- 4000 lớp với khoảng 250 nghìn lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền các chủ trương của tỉnh, ngành nông nghiệp, giới thiệu các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, đẩy mạnh các phong trào hội viên Hội làm vườn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, có hiệu quả, mô hình phát triển kinh tế VAC …          

Đẩy mạnh phối hợp thực hiện các chương trình nông nghiệp trọng điểm                                                   Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Hội làm vườn đánh giá tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch, rút kinh nghiệm, bàn công tác phối hợp, xây dựng nghị quyết liên tịch trong giai đoạn tới. Định hướng công tác phối hợp trong thời gian tới tập trung triển khai các chương trình dự án do Ngành nông nghiệp và PTNT quản lý, trong đó trọng tâm việc tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng nông nghiệp công nghệ cao... Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGap đối với các sản phẩm chủ lực. Tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả, nhất là các mô hình điển hình phát hiện từ thực tế sản xuất. Xây dựng một số mô hình trình diễn tiến bộ kỹ thuật mới về phát triển VAC ở các khu vực xã nghèo, miền núi đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác khuyến nông  tham quan học tập, hội thảo, tập huấn, xây dựng các mô hình trình diễn. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin giá cả thị trường, điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế VAC. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; định kỳ tổ chức sơ kết kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể...

Bài, ảnh: Nông Tuyên Huấn

Số lượt xem: 94
Cập nhật vào: 2020-02-20 23:01:36