Giải pháp sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân 2019-2020

Cập nhật bài ngày 09/01/2020

Sản xuất lúa Chiêm Xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh có kế hoạch gieo trồng trên 49 nghìn ha, phấn đấu năng suất bình quân 61 tạ/ha, sản lượng 299 nghìn tấn trở lên.

Cơ cấu các trà lúa gồm, trà Xuân muộn chiếm 98% diện tích gieo cấy, còn lại là trà Xuân sớm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng lịch thời vụ trên các vùng sản xuất trọng điểm, khuyến cáo nông dân tuân thủ gieo cấy đúng lịch, nhằm hạn chế dịch bệnh gây hại và thiếu nước tưới. Tuy nhiên, dự báo sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân 2019 - 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn, bất lợi so với những vụ mùa trước đây.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020 với xác xuất khoảng 75% vào cuối năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020. Nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1độ C. Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1 năm 2020. Tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm nhưng đến tháng 4 năm 2020 phổ biến thấp hơn từ 10-25%. Hiện nay, nguồn nước đảm bảo đủ nước đổ ải và tưới dưỡng cho sản xuất vụ Chiêm Xuân 2019-2020 nếu thời tiết không xảy ra nắng hạn kéo dài vào cuối vụ.

Để sản xuất vụ Chiêm xuân đạt thắng lợi, Sở Nông nghiệp &PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tập trung chỉ đạo gieo cấy hết diện tích kế hoạch được giao. Ưu tiên sử dụng các giống ngắn ngày, tiếp tục mở rộng diện tích lúa chất lượng, có phương án phòng chống sâu bệnh gây hại ngay từ đầu vụ đặc biệt là bệnh Lùn sọc đen Phương Nam có nguy cơ bùng phát thành dịch.

Điều chỉnh cơ cấu giống phù hợp với tình hình thời tiết và nhu cầu thị trường. Do dự báo thời tiết đầu vụ ấm hơn so với trung bình nhiều năm nên Sở yêu cầu cần thực hiện đúng khung thời vụ, không gieo cấy quá sớm lúa sinh trưởng phát triển nhanh và trỗ sớm dễ gặp điều kiện thời tiết bất lợi sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Hạn chế tối đa trà Xuân sớm, tập trung gieo cấy trà Xuân muộn từ 25/1 đến 10/2 và cấy tập trung trong tháng 2 năm 2020. Sử dụng các giống chủ lực như lúa thuần KD18, BC15, TBR225, Đài Thơm 8, Bắc Thơm 7; các giống lúa lai như HKT99, BTE-1, TH3-3… Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, tập quán canh tác của từng địa phương có thể đưa ra một số giống đã được công nhận chính thức và triển khai có hiệu quả trên địa bàn để sản xuất. Mở rộng diện tích gieo sạ ở chân đất chủ động nước tưới tiêu; tăng cường áp dụng biện pháp tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa như SRI, 3 giảm- 3 tăng; áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, ICM… tưới nước tiết kiện theo kỹ thuật “nông, lộ, phơi”. Mở rộng diện tích lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Bón phân cân đối, hợp lý, bón lót sâu. Nên bón phân NPK thay cho phân đơn, kết hợp sử dụng phân hữu cơ, phân vi lượng qua lá, tăng lượng kali cho lúa lai và lúa cao sản. Thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại và tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng…

Ông Nguyễn Viết Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT cho biết, Sở chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố sớm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, quan tâm chỉ đạo có chính sách hỗ trợ trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ đất đai tổ chức thành vùng tập trung có quy mô lớn gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm. Phối hợp với chỉ đạo thực hiện tốt công tác dịch vụ nông nghiệp và bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất. Chi cục Trồng trọt &BVTV, Chi cục Thủy Lợi, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng, thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính dự báo sớm các đối tượng sinh vật hại trên đồng ruộng để chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tập huấn, xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các mô hình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật mới có hiệu quả để các địa phương áp dụng, mở rộng…

Bài, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 159
Cập nhật vào: 2020-07-13 16:07:45