Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Cập nhật bài ngày 06/01/2020

Quang cảnh hội nghị

Sáng 03/01/2020, Trung tâm Khuyến nông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác khuyến nông năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Viết Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức, lao động thuộc Trung tâm KN.

Thực hiện quy chế dân chủ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Năm  2019,  Lãnh đạo cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là các quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015  về việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại Trung tâm KN đã góp phần tích cực trong việc xây dựng, đổi mới phong cách lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Những nội dung thực hiện dân chủ đã được coi trọng thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, lãnh đạo Trung tâm, Chi ủy, BCH Công đoàn cơ sở luôn gương mẫu trong thực hiện, quan tâm sâu sát trong chỉ đạo điều hành, phát huy được tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động. Cơ quan đã duy trì và thực hiện công khai đúng quy định những việc cán bộ, viên chức được biết, được bàn, được kiểm tra giám sát đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng. Phát huy được trách nhiệm và quyền làm chủ của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan. Cán bộ, viên chức có trách nhiệm đóng góp, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, có tinh thần đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

Công tác chuyên môn đạt nhiều kết quả tích cực

Trong công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, Báo Bắc Giang tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, đưa tin phản ánh về hoạt động khuyến nông, các mô hình trình diễn, gương sản xuất tiêu biểu, tiến bộ mới phục vụ sản xuất toàn ngành và bà con nông dân; tổ chức 02 lớp dạy nghề tại huyện Yên Thế cho 60 học viên tham gia; tổ chức triển khai 8 lớp tập huấn cho 240 học viên là cán bộ khuyến nông cơ sở, cộng tác viên và bà con nông dân trong tỉnh. Thường xuyên viết tin bài tuyên truyền trên Website khuyến nông với địa chỉ khuyennongbacgiang.com, trong năm đã có trên 200 tin, bài được đăng với trên 35.000 lượt người truy cập...

Công tác trồng trọt, lâm nghiệp, Trung tâm đã thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ vụ mùa quy mô 21 ha, năng suất đạt trên 60 tạ/ ha, cao hơn so với sản xuất lúa đại trà 2 tạ/ha; mô hình sản xuất vải hữu cơ tại xã Phượng Sơn, Lục Ngạn với quy mô 2 ha, mô hình nhằm sản xuất ra sản phẩm vải hữu cơ có chất lượng cao, an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái được cải thiện. Quả vải trong mô hình đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu; mô hình trồng hoa hồng ngoại tại xã Song Mai, TP. Bắc Giang... các mô hình được cơ quan chuyên môn cũng như các hộ tham gia, người dân đánh giá cao về chất lượng và có nhiều triển vọng nhân ra diện rộng.

Đối với lĩnh vực khuyến ngư, triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh quy mô 1,0 ha tại huyện Yên Dũng, năng suất 2,7 tấn/ha tạo ra sản phẩm sạch an toàn cho người sử dụng; mô hình nuôi cá trắm đen thâm canh tại huyện Lục Nam, Lạng Giang, quy mô 1,6ha, trọng lượng bình quân đạt 1,5kg/con, năng suất đạt 5,6 tấn/ha. Đây là những đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế cao, tăng hiệu quả kinh tế cho bà con.

Về lĩnh vực chăn nuôi, triển khai 10.000 liều tinh bò cao sản nhập khẩu; mô hình ong nội theo hướng VietGAP quy mô 160 đàn tại huyện Yên Thế và Sơn Động; mô hình chăn nuôi gà mía lai trên đệm lót sinh học tại Lạng Giang với quy mô 3.000 con, trọng lượng đạt trên 2 kg/con...

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện công tác khuyến nông năm 2019 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình trình diễn hiệu quả

Để công tác thông tin đào tạo năm 2020 gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, bà Dương Thị Hương Giang - Phó trưởng Phòng Thông tin- Đào tạo cho rằng, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú để thu hút người đọc.

Cùng đó, Ông Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt, khuyến lâm đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình trình diễn và công tác triển khai nhân rộng chương trình khuyến nông đảm bảo chất lượng, đặc biệt quan tâm xây dựng và phối hợp thực hiện mô hình khuyến nông theo tiêu chí bền vững đồng thời tăng kinh phí cho hoạt động khuyến nông để việc xây dựng mô hình có sức lan tỏa rộng hơn.

Ngoài ra, công tác hành chính luôn được Trung tâm triển khai kịp thời. Hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên được chú trọng … để đoàn viên công đoàn phát huy năng lực

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Viết Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm năm 2019, mặc dù kinh phí giao hạn chế nhưng Trung tâm vẫn triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ; nghiên cứu, lựa chọn những mô hình khuyến nông có khả năng nhân rộng, khảo sát kỹ địa bàn trong việc triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả thực hiện các mô hình.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Trung tâm KN ghi nhận và tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, mô hình phục vụ tái cơ cấu ngành, các mô hình liên kết chuỗi sản xuất, mô hình ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ... Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn gắn với mô hình để phổ biến, nhân rộng mô hình.

Nhân dịp này, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Công đoàn Ngành tặng Giấy khen. Phòng Hành chính - Tổng hợp và 23 cá nhân được Giám đốc Sở tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Bài, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 201
Cập nhật vào: 2020-08-11 08:43:20