Trồng rừng vượt kế hoạch

Cập nhật bài ngày 26/11/2019

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 8.000 ha rừng trồng sản xuất tập trung, đạt trên 160% kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng đó, trong năm đã trồng được 3.000.000 cây phân tán các loại, đạt hơn 202% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ 2018. Từ đầu năm đến nay, khai thác được hơn 7.000 ha rừng trồng sản xuất tập trung, sản lượng khai thác là hơn 581.000 m3 gỗ các loại, đạt 97% kế hoạch; gần 67.000 ste củi; gần 4.800 triệu cây tre, nứa, luồng, vầu... việc khai thác rừng thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác quản lý giống cây lâm nghiệp thực hiện tốt, đặc biệt quan tâm đến việc giám sát nguồn gốc cây khi đưa vào gieo ươm; chú trọng việc hướng dẫn, vận động chủ rừng thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Các địa phương thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, dụng cụ sản sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp chặt chẽ với chủ rừng tích cực tuần tra, không để tình trạng chặt phá rừng trái phép xảy ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 97
Cập nhật vào: 2020-02-20 23:04:09