Thành phố Bắc Giang: Triển khai mô hình sử dụng phân bón sinh học trong sản xuất rau theo hướng an toàn

Cập nhật bài ngày 25/11/2019

Vụ đông năm nay, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố đang triển khai mô hình sử dụng phân bón sinh học trong sản xuất rau theo hướng an toàn, với quy mô 4.000m2, tại phường Đa Mai.

Theo đó, các loại rau chủ yếu là su hào, mồng tơi và cà chua. Tham gia mô hình hộ dân được hỗ trợ 80% giống, 50% phân bón sinh học. Ngoài ra, hộ dân được cán bộ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Dự kiến cho thu hoạch vào cuối tháng 11.

Việc đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn và tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Tin, ảnh: Trần Vĩnh

Số lượt xem: 104
Cập nhật vào: 2020-03-23 19:02:01