Hỗ trợ 18 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019

Cập nhật bài ngày 06/11/2019

Hỗ trợ 18 mô hình sản xuất nông nghiệp CNC với tổng kinh phí hỗ trợ 5,4 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Cụ thể,  hỗ trợ 18 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019 với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng là gần 37.000 m2. Mỗi mô hình đều có diện tích trên 2.000 m2 và được hỗ trợ 300 triệu đồng/mô hình, tổng kinh phí hỗ trợ cho 18 mô hình là 5,4 tỷ đồng. Các mô hình chủ yếu trồng rau, hoa và được triển khai tại các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động và thành phố Bắc Giang. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán giao Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ cấp 1 lần cho các mô hình đã được phê duyệt theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 68
Cập nhật vào: 2019-11-11 19:21:36