Lục Nam: Hoàn thành gần 80% kế hoạch tiêm phòng vacxin các loại

Cập nhật bài ngày 06/11/2019

Nhờ có sự tập trung chỉ đạo triển khai đến nay huyện Lục Nam đã hoàn thành gần 80% kế hoạch tiêm phòng vắc xin năm 2019.

Trong đó, toàn huyện đã tiến hành tiêm được 150.000 liều vacxin cúm gia cầm, 6.300 liều vacxin long móng nở mồm, 15.435 liều vacxin dại đạt 100% kế hoạch; vacxin tai xanh tiêm được 250 liều đạt 71,4% so với kế hoạch. Bên cạnh đó Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp đã cấp phát 210 lít hóa chất dùng cho đợt tiêm phòng cúm gia cầm, tai xanh, long móng lở mồm và 170 lít hóa chất dùng cho đợt tiêm phòng dại chó mèo, đạt 100% kế hoạch. Trung tâm hướng dẫn cán bộ thú y cơ sở, người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm phòng các loại vacxin phòng bệnh theo quy định và cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

Được biết, đến nay huyện Lục Nam có tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn) đạt trên 61 nghìn con, đàn gà ước đạt 1,8 triệu con. Ngoài ra, trên địa bàn huyện phát triển chăn nuôi chim Bồ câu với 30 vạn cặp chim bố mẹ.

Tin, ảnh: Trần Vĩnh

Số lượt xem: 119
Cập nhật vào: 2020-02-20 23:04:22