Lạng Giang: Ra mắt 03 mô hình kinh tế tập thể

Cập nhật bài ngày 30/10/2019

Ngày 26/10/2019, Hội Nông dân huyện Lạng Giang đã ra mắt 03 Tổ hợp tác trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của của sở, trong đó có 01 Tổ hợp tác trồng hoa thôn Tân Dinh xã Tân Thịnh với 23 thành viên và 02 Tổ hợp tác trồng chuối tại xã Tân Thanh với tổng số 36 thành viên.

Với mục đích tập hợp các hội viên nông dân cùng chung lĩnh vực sản xuất và mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tạo môi trường chia sẻ thông tin, phản ánh nguyện vọng tới các tổ chức liên quan trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời tạo diễn đàn để trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm trong phát triển nghề trồng hoa, trồng chuối trên địa bàn, tìm thị trường đầu tư, hỗ trợ về giống, vốn đảm bảo chất lượng và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nhằm mục đích thu lợi nhuận cao nhất, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phù hợp với xu thế hội nhập và tạo điều kiện hợp tác cho các hội viên nông dân thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.

Sau chương trình ra mắt, các đại biểu dự cùng các thành viên của các Tổ hợp tác được đồng chí Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh tập huấn, quán triệt những nội dung cơ bản về xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; hệ thống các văn bản có liên quan khi thành lập tổ hợp tác sản xuất, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, điều kiện để tham gia mô hình, quyền và nghĩa vụ của các thành viên khi tham gia tổ hợp tác sản xuất...Ngoài ra, đồng chí còn phổ biến một số kĩ năng để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mô hình tổ hợp tác, tiến tới thành lập các hợp tác xã …Qua đó, giúp cho các thành viên trong Tổ hợp tác của 02 xã hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích và ưu điểm của mô hình; nắm được kĩ năng tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể khác, từng bước hình thành các loại hình HTX trong sản xuất nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần đưa nền kinh tế của huyện Lạng Giang phát triển mạnh và bền vững trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Hà Văn Hồng- Hội Nông dân huyện Lạng Giang

Số lượt xem: 108
Cập nhật vào: 2020-02-22 13:49:00