Yên Thế: Đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật bài ngày 16/10/2019

ảnh minh họa

Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của tỉnh, huyện Yên Thế đã tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu theo đúng kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, giai đoạn 2010-  2019, toàn huyện đã huy động nguồn vốn đầu tư hơn 956.763 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 202.719 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 602.105.18 triệu đồng, vốn lồng ghép 30.000 triệu đồng và vốn cộng đồng dân cư là 121.939 triệu đồng. Công tác tuyên truyền vận động đã có sự tham gia, vào cuộc của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là hệ thống thông tin từ huyện đến cơ sở. Người dân tích cực tham gia tự chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất, đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất trong xây dựng NTM. Nhân dân toàn huyện tình nguyện hiến 172.462m2 đất các loại, tháo dỡ 9.464m2 tường, ủng hộ 24.470 ngày công... Kết quả, đến nay toàn huyện có 05 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã An Thượng, Đồng Tâm, Phồn Xương, Hương Vĩ và Bố Hạ, đạt 83,3% so với mục tiêu đến năm 2020. Phấn đấu đến hết năm 2019, có thêm 13 thôn đạt chuẩn NTM và 01 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân tiêu chí/xã đạt 13,6 tiêu chí/xã, tăng 08 tiêu chí/xã so với năm 2010 và tăng 1,4 tiêu chí so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 30,7 triệu đồng/người/năm tăng 5,73 triệu đồng/người/năm so với năm 2015, tăng 21,23 triệu đồng so với năm 2010.

Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 07 xã, đạt 116,7%; 02 thôn  Đồng Lân - xã Đồng Kỳ và thôn Sỏi - xã Tân Sỏi đạt chuẩn NTM.

Như vậy, qua gần 10 năm thực hiện mục tiêu nông thôn mới bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn minh hơn, kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư, thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có giá trị kinh tế cao, môi trường khu vực nông thôn từng bước được cải thiện rõ rệt theo hướng tích cực.

Tin: Trần Vĩnh

Số lượt xem: 143
Cập nhật vào: 2020-05-31 20:15:45