Tân Yên: Triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn năm 2035

Cập nhật bài ngày 01/10/2019

Tân Yên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp

UBND huyện Tân Yên vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn năm 2035.

Theo đó, mục tiêu của chiến lược nhằm phát triển nông nghiệp huyện theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả trên cơ sở đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng gồm cây ăn quả, nhóm cây rau quả thực phẩm, lúa chất lượng, lợn thịt, gà thịt và thủy sản phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Phấn đấu 80% sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện có nhãn hiệu hàng hóa, được truy suất nguồn gốc và có tem nhãn, bao bì riêng. Có từ 7-10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCCOP, 7 hợp tác xã kiểu mới tham gia chương trình OCCOP, mỗi xã lựa chọn ít nhất 1 sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, trong đó lấy các hợp tác xã kiểu mới làm trung tâm, đầu mối liên kết, lấy các hộ sản xuất tiêu biểu, chủ trang trại làm hạt nhân để tham gia chuỗi liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp.

Để hoàn thành mục tiêu, huyện Tân Yên tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm sạch theo hướng hiện đại, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị. Xây dựng cơ chế và triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, đề án, dự án nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích liên kết “6 nhà” (gồm Nhà nông - Nhà nước- Nhà đầu tư- Nhà băng- Nhà khoa học- Nhà phân phối) bền vững, công khai, kiểm soát chặt chẽ. Đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì gắn tem truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Tin, ảnh: Kim Lan

Số lượt xem: 167
Cập nhật vào: 2020-07-11 16:06:45