Tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh

Cập nhật bài ngày 27/9/2019

ảnh minh họa

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn, khống chế sự phát sinh, phát triển của các đối tượng gây hại, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Ðể khai thác tốt những mặt tích cực và hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất lợi, cần sử dụng thuốc BVTV đúng cách.

Trong những năm qua, các quy định về quản lý thuốc BVTV luôn được rà soát, bổ sung, sửa đổi, nhằm đạt hiệu quả ở các khâu từ đăng ký, kinh doanh, buôn bán, xuất nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng đến tiêu hủy thuốc. Công tác kiểm tra, giám sát việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV được phân cấp cụ thể từ Trung ương đến địa phương, nhằm hướng dẫn và giám sát người nông dân sử dụng theo nguyên tắc bốn đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách, đúng lúc). Ngoài ra, hàng năm, các cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin và tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV cho người dân theo đúng nội dung nhãn mác. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, tập huấn bổ sung kiến thức mới cho hộ kinh doanh thuốc BVTV; tập huấn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, xử lý thu gom bao bì sau sử dụng đúng nơi quy định cho hàng trăm nghìn lượt hộ nông dân. Đồng thời, hưởng ứng các tháng an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp tết trung thu, tết nguyên đán và các dip lễ khác trong cả nước, việc tuyên truyền phổ biến các quy định trong an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp được nông dân tham gia hưởng ứng đông đảo.Tuy nhiên, do trình độ nhận thức của bà con nông dân còn hạn chế, việc sử dụng thuốc BVTV gặp nhiều bất cập, cách sử dụng các vùng còn rất khác nhau; ý thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc BVTV còn hạn chế. Kết quả, kiểm tra trên 5.000 hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV thuộc 10/10 huyện, thành phố, phần lớn các hộ đã thực hiện khá tốt việc sử dụng thuốc BVTV như tuân thủ đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng trên nhãn, sử dụng có thời gian cách ly nhất là đối với các sản phẩm rau ăn lá. Xong, vẫn còn một số hộ nông dân do nhận thức chưa đúng nên đã sử dụng sai hướng dẫn trên bao bì gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ. Nhiều nơi chính quyền địa phương chưa làm hết vai trò, trách nhiệm cho nên chưa phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý thuốc BVTV. Hệ thống cán bộ mạng lưới BVTV cấp xã hiện nay không còn, một số kiêm nhiệm hoạt động yếu về chuyên môn nghiệp vụ; ở một số nơi người dân vẫn lạm dụng sử dụng thuốc BVTV.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hàng năm người nông dân sử dụng khoảng trên 300 tấn thuốc BVTV. Do vậy, công tác quản lý và sử dụng hiệu quả thuốc BVTV trong sản xuất cần kiểm soát chặt chẽ đầu vào đối với các công ty sang chai, đóng gói thuốc BVTV; khuyến cáo nông dân sử dụng các nhóm thuốc sinh học, thuốc thế hệ mới an toàn, thân thiện môi trường. Khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học trong BVTV để lựa chọn, tạo ra các giống chống chịu sâu bệnh; áp dụng các dây chuyền công nghệ tiên tiến sản xuất thuốc BVTV sinh học; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, phát hiện dịch hại và dự tính, dự báo của hệ thống BVTV nhằm xác định chính xác thời điểm phát sinh gây hại của sâu bệnh để chủ động phòng trừ. Ứng dụng hiệu quả công nghệ tin học, triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác quản lý thuốc BVTV; nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, người kinh doanh cũng như người sử dụng thuốc BVTV- Thạc sỹ Nguyễn Thị Tú, Phó trưởng Phòng BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV Bắc Giang chia sẻ.

Bài: Nguyễn Thị Tú

Số lượt xem: 180
Cập nhật vào: 2020-05-31 21:16:59