Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Cập nhật bài ngày 19/9/2019

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; ông Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, TP và những tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng NTM.

                                    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biể tại hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị

Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, phong trào” Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng và được nhiều người đồng tình hưởng ứng. Đến nay, toàn tỉnh có một huyện NTM; 100 xã đạt chuẩn NTM chiếm 49,3%, bình quân tiêu chí đạt 15,5 tiêu chí/xã; hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của tỉnh trước 2 năm. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều điểm mới theo hướng phát huy thế mạnh từng địa phương, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập của người dân tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 103,5 triệu đồng (tăng 56,5 triệu đồng so với năm 2010). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, đến nay đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2010 và gấp 1,7 lần so với năm 2015. Hạ tầng KT-XH được tập trung đầu tư, nâng cấp có chuyển biến rõ nét, góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn. Huy động nguồn lực đạt kết quả cao, tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương so với ngân sách Trung ương vượt so với quy định. Các lĩnh vực văn hóa giáo dục, y tế đạt kết quả cao; công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm, định hướng xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng quy mô liên vùng. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội được củng cố, anh ninh, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế…

Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng NTM tại tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Đó là kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương còn chênh lệch (số xã đạt chuẩn tại 4 huyện miền núi cao, bình quân 19,1%, các huyện đồng bằng là 75,2%); chất lượng đạt chuẩn tiêu chí ở một số địa phương còn thiếu bền vững; bình quân tiêu chí tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn thấp hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh. Tiêu chí môi trường vẫn là tiêu chí khó đối với các xã nhất là chất thải sinh hoạt. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn phân tán.

                     Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm gian hàng trưng bày nông sản tại hội nghị

                                            Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm gian hàng trưng bày nông sản tại hội nghị

Trong quá trình thực hiện, Bắc Giang đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM. Trước hết phải có sự tập trung, vào cuộc quyết liệt, thống nhất cao; quán triệt sâu sắc, phân công trách nhiệm rõ ràng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, quan tâm bố trí nguồn lực  kịp thời và chính sách phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò, của cán bộ chủ chốt ở cơ sở là hết sức quan trọng. Tập trung chỉ đạo đổi mới tư suy trong phát triển sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chương trình tổng hợp nhất, toàn diện nhất, đầy đủ nhất về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Sau 9 năm, tỉnh Bắc Giang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng sự cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, với nghị quyết đi vào lòng người. Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành chỉ tiêu tổng thể gấp đôi so với chỉ tiêu cơ sở, đã tổng huy động được nguồn lực đến hết năm 2019 hoàn thiện cơ bản về các thiết chế hạ tầng phục vụ đời sống sản xuất trước mắt và trong thời gian tới. Qua đó, Bộ trưởng đồng tình với các mục tiêu của tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôn thôn mới trong thời gian tới đến năm 2020 lấy nông nghiệp là trọng điểm phát triển kinh tế, nông nghiệp phấn đấu trù phú, người nông dân nâng cao vị thế, hội nhập thời kỳ nông nghiệp 4.0.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã biểu dương các đơn vị, tập thể, cá nhân đã đóng góp về vật chất cũng như tinh thần cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Qua 9 năm thực hiện, đời sống khu vực nông thôn có sự đi lên rõ rệt cả về đời sống vật chất, an sinh xã hội ngày càng được hoàn hiện và phát triển không ngừng.Xây dựng Nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trên các địa phương với nhiều mục tiêu vượt kế hoạch. Trong thời gian tới, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Kế hoạch và đầu tư sớm tham mưu với UBND tỉnh phân bố nguồn lực tới các địa phương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 trước Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ 19. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn. Tăng cường phối hợp với ban ngành địa phương thực hiện chương trình kiện toàn bộ máy nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công việc xây dựng NTM.

Nhân dịp này, 71 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Tin, ảnh: Minh Nga    

Số lượt xem: 147
Cập nhật vào: 2020-07-15 08:01:32