Sơn Động: Tăng cường phòng chống dịch Cúm gia cầm

Cập nhật bài ngày 10/9/2019

Dịch cúm gia cầm A/H5N1, AH5N6 hiện đang xảy ra ở 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên đàn thủy cầm chưa được tiêm phòng vacxin cúm và các ổ dịch mới, có xu hướng tăng.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, UBND huyện Sơn Động chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ về sự nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm của bệnh Cúm gia cầm và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vacxin Cúm gia cầm cho 100% đàn gia cầm trong diện tiêm, đặc biệt là đàn thủy cầm; tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi; kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm và hoạt động của các lò ấp, cơ sở kinh doanh, chợ buôn bán, giết mổ gia cầm. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết có triệu chứng nghi mắc bệnh Cúm gia cầm cần báo cáo và phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm xác minh dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, xử lý triệt để ngay khi mới phát hiện, không để lây lan diện rộng; khuyến khích người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm; tăng cường công tác quản lý giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh tại cơ sở đảm bảo phát hiện sớm và kịp thời xử lý.

Giao cho Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện phòng chống dịch bệnh tại các xã thị trấn. Thành lập đoàn kiểm tra, tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh gia cầm, thủy cầm và các sản phẩm từ gia cầm vào địa bàn huyện Sơn Động. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 155
Cập nhật vào: 2020-07-07 11:14:56