Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng

Cập nhật bài ngày 09/9/2019

Ảnh minh họa

Trong những năm gần đây, nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất cây trồng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm công ty, tổ chức cá nhân kinh doanh giống cây trồng phân bố ở 10/10 huyện, thành phố, với chủng loại giống đa dạng. Ngoài ra, còn một số tổ chức nhập khẩu và sử dụng giống cây trồng đã và đang tiến hành khảo nghiệm sản xuất thử trên địa bàn tỉnh. Nhiều hoạt động đã từng xử lý vi phạm trong kinh vực kinh doanh giống cây trồng. Do đó công tác quản lý giống cây trồng cần phải được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ.

Để công tác quản lý giống cây trồng ngày càng được nâng cao và chất lượng giống cây trồng được ổn định, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, Thạc sỹ. Nguyễn Thị Tú-  Phó trưởng Phòng BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn giống cây trồng và quy mô từ khâu sản xuất đến kinh doanh, bảo đảm tính pháp lý, chọn lọc giống có chất lượng cao đưa vào sản xuất;

tăng cường công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực hệ thống quản lý giống cây trồng trong công tác công nhận và bảo hộ giống cây trồng, tăng cường nguồn giống tránh phụ thuộc nguồn nhập khẩu; có cơ chế đẩy mạnh xã hội hóa giống cây trồng với định hướng phát triển nền nông nghiệp bền vững thích ứng với điều kiện khí hậu trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh chuyên môn hóa đi đôi với quy chuẩn hóa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền thông tin các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý giống tới nông dân, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất và nhân giống cây trồng đạt hiệu quả và cho chất lượng, năng suất ổn định đáp ứng an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy liên kết 4 nhà, khuyến khích sự tham gia của xã hội vào mở rộng sản xuất giống cây trồng, từng bước hướng tới thị trường quốc tế bằng các sản phẩm giống chủ lực của tỉnh.

Tin: Nguyễn Thị Tú- Chi cục Trồng trọt và BVTV

Số lượt xem: 129
Cập nhật vào: 2020-05-30 12:16:13