Lục Ngạn – Triển khai mô hình trồng Hồng xiêm xoài ghép

Cập nhật bài ngày 03/9/2019

ảnh minh họa

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Lục Ngạn vừa phối hợp với xã Quý Sơn, Sơn Hải, Sa Lý và Kiên Thành triển khai mô hình trồng Hồng xiêm xoài ghép, với quy mô 3.484 cây giống.

Cụ thể, xã Quý Sơn 1904 cây, Sơn Hải 240 cây, Kiên Thành 445 cây và Sa Lý 895 cây. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 80% giá giống; 1,1 kg phân bón hữu cơ sinh học HT2/cây. Hiện nay, các hộ đã trồng xong cây, tỷ lệ sống đạt gần 100%.

Hồng xiêm xoài, là cây trồng ưa thích khí hậu nóng ẩm. Cây có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng hạn cao, cho năng suất cao, chất lượng ổn định. Sau 2 năm trồng cây bắt đầu ra quả và ra quả quanh năm, khi chín quả có vị mát, thịt quả khá ngon. Năng suất cao hơn rất nhiều so với giống hồng xiên cũ của địa phương.

Tin: Lâm Văn Học - CBKN Sơn Hải

Số lượt xem: 79
Cập nhật vào: 2019-09-18 15:38:45