Hiệp Hòa: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật bài ngày 03/9/2019

Hiện toàn huyện Hiệp Hòa đã xây dựng được 33 cánh đồng mẫu lớn

Huyện Hiệp Hòa vừa tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới với nhiều kết quả tích cực.

Hiện toàn huyện có, 11/24 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ đạt 46%), số tiêu chí  bình quân đạt 16,9 tiêu chí/xã, số thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 71 thôn, trong đó, thôn Tân Sơn xã Đoan Bái cơ bản hoàn thành tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện đã vận động người tình nguyện hiến 334 nghìn m2 đất, tháo dỡ 97 nghìn m2 tường rào, ủng hộ trên 200 nghìn ngày công lao động... Tổng số vốn huy động là hơn 826,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư hơn 188,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các trào xây dựng, bảo vệ làng quê sạch đẹp được phát huy tối đa. Đặc biệt, trong nông nghiệp có mô hình rau Cần, xã Hoàng Lương; bưởi xã Lương Phong; gạo nếp cái hoa vàng, xã Thái Sơn được Cục sở hữu trí tuệ Bộ khoa học công nghệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Toàn huyện đã xây dựng được 33 cánh đồng mẫu lớn, 19 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao… Bên cạnh đó có các mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đều hoạt động có hiệu quả như mô hình đường hoa ở xã Bắc Lý, Hợp Thịnh, Mai Trung; mô hình phân loại rác thải tại hộ ở xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong, mô hình phụ nữ nói không với túi nilon. .. Tính đến thời điểm hiện, tại huyện Hiệp Hòa không phát sinh nợ động xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, huyện Hiệp Hòa đang tập trung chỉ đạo 5 xã về đích năm 2019 và phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 66
Cập nhật vào: 2019-09-18 15:38:47