Toàn tỉnh: 10 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại

Cập nhật bài ngày 05/8/2019

ảnh minh họa

Theo Chi cục Trồng trọt & BVTV, hiện nay sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại trên ngô vụ Hè Thu với diện tích nhiễm 10 ha, tại các huyện Tân Yên, Sơn Động, Hiệp Hòa và Lục Ngạn. Dự báo trong thời gian tới, sâu keo mùa thu sẽ tiếp tục phát sinh gây hại cây ngô trên diện rộng và có nguy cơ làm giảm năng suất, sản lượng nếu không được phòng trừ kịp thời.

Do vậy, hạn chế thấp nhất thiệt hại, Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Trồng trọt &BVTV tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra phát hiện, theo dõi mật độ, thống kê diện tích nhiễm sâu keo mùa thu trên ngô. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả; hướng dẫn nông dân áp dụng triệt để các biện pháp sinh học, sử dụng bẫy bả để thu bắt và tiêu diệt sâu trưởng thành, sử dụng các biện pháp thủ công (thu gom, tiêu diệt ổ trứng) và các biện pháp canh tác, vệ sinh đồng ruộng. Chỉ sử dụng thuốc BVTV trong trường hợp mật độ sâu cao và thuân thủ nguyên tắc “4 đúng”; hướng dẫn nông dân sử dụng tạm thời 04 hoạt chất do Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo như Spinetoram, Bacillus Thuringiensis, Indoxacarb, Lufenurun.

Trung tâm Khuyến nông phối hợp với cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh phát triển, tác hại của sâu keo mùa thu và hướng dẫn cách phòng trừ kịp thời…

Tin: Hương Giang

Số lượt xem: 107
Cập nhật vào: 2019-12-07 10:04:45